Ungdomssektionen

Sektionen som tar hand om våra viktiga barn och ungdomar 

 

Petra Andersson

070 694 35 74

petra.andersson@vimmerby.se

 

Evelina Blomberg

073 022 63 14

eblom85@gmail.com