Bli medlem i 500-klubben

Om du vill gå med i FBSKs 500-klubb betalar du in 500 kr på Bankgiro 5133-3359

 

När ni betalar är det viktigt att ni anger "500", följt av vilket/vilka namn som ska stå på årskortet. Det får maximalt vara två hela namn på kortet, t.ex "500 Anders Andersson & Mikaela Petersson". Är det exempelvis en hel familj som vill vara med skriver ni "500 familjen Andersson", alternativt "500 familjen Andersson/Petersson". För att vara med på anslagen ber vi er att betala innan siste Mars, betalar ni efter får ni ert årskort samt är med på utlottningarna och hemsidan men inte på anslagen!

 

Observera att inträde, kaffe, kaka, lotterier och eventuella andra förmåner i 500-klubben gäller för EN person, oavsett om det står ett eller flera namn på kortet. Har du frågor är du välkommen att höra av dig.

 

Kontaktperson

Henrik Blomberg

073 053 11 32

blomberg.henrik@hotmail.com