Kontakt Damlag

Robin Blomberg

070 546 57 61

me_bif@hotmail.com

 

Mikael Johansson

070 681 93 01

 

Stig Berg

070 318 03 59