Historia

Fem grabbar vid namn Tycho Johansson, Hasse Karlsson, Gösta Karlsson, Alvar Svensson och Ivar Pettersson startade idrottslig verksamhet i Frödinge. Året var 1929 och namnet på föreningen blev Frödinge Bollklubb. Några år senare ändras namnet till Frödinge Brantestad SK då den skidintresserade Arthur Berg flyttade till Brantestad och öppnade lanthandel på orten, han bildade då Brantestad Skidklubb. Sedan var det Alvar Svensson och Arthur Berg som såg till att de båda klubbarna blev en, och Arthur Berg blev den sammanslagna klubbens första ordförande. FBSK är sedan dess ett aktat varumärke i sportkretsar.