Mål och Policy för Frödinge Brantestad SK

FBSK ska vara en förening där alla är välkomna, där trivsel och engagemang går före elitsatsning samt en förening som verkar för ett aktivt samhälle och hembygd. Föreningen består av en styrelse, en fotbollssektion, en ungdomssektion, en krocketsektion samt en supporterklubb.

 

Riktlinjer och policy för spelare, ledare, föräldrar och övriga aktiva i FBSK

 

# Känna till dessa riktlinjer och denna policy

 

# Eftersom vi fick lokalstöd från allmänna arvsfonden för nybyggnation av våra nya omklädningsrum, så måste föreningen bedriva verksamhet i anläggningen under 10 år. 

 

# I sitt agerande föregå med gott exempel både på och utanför planen eller i annat fall där FBSK förekommer som part

 

# Ställa upp på minst ett föreningsjobb per år

 

#Varje sektion arbetar efter en budget som fastställs på första styrelsemötet varje år

 

# Varje sektion ska varje år göra en verksamhetsplanering. Där ska det framgå vilka cuper man ska åka på samt övriga aktiviteter

 

# Ha upptaktsträffar med ledare, spelare och föräldrar inför varje säsongstart. Där ska man meddela en årsplanering vilket ska inkludera vilka föreningsjobb vi har

 

# Man ska följa styrelsens och sektionernas beslut och verka för dem

 

# Varje sektion ska ha en representant i styrelsen

 

# Om ett lag vill jobba in extra pengar till en särskild aktivitet och förvara pengarna utanför FBSK måste man inhämta ett godkännande från styrelsen. Det gör man genom en skrivelse som ska innehålla vad det är för typ av arbete, hur mycket pengar det handlar om och till vad pengarna ska användas. Det ska också framgå vem som är ansvarig för pengarna

 

# Om det finns en lagkassa utanför föreningen så är det inget som FBSK tar ansvar för

 

# All sponsring ska gå genom styrelsen, där skriver man ett avtal med företaget

 

# Vi ska ha fortlöpande utbildning av ledare och domare

 

# Dessa punkter ska lyftas för genomgång vid varje årsmöte för eventuella förändringar