Historia

Frödinge bollklubb bildades 1929, som de flesta andra landsbygdsklubbar hade man fotboll på programmet. Planer och omklädningsrum var efter dagens mått ganska primitiva men fordringarna var heller inte så stora. 1942 gick Frödinge Bollklubb ihop med Brantestad Skidklubb varvid verksamheten breddades och medlemsantalet steg. Planer på att anlägga en ny fotbollsplan fanns och 1951 invigdes den nya idrottsplatsen vid Björnskans där Frödinge Sågverk idag ligger. Där fick man ett ganska ändamålsenligt omklädningsrum med duschmöjligheter.

 

Frödinge sågverk expanderade sedan och behövde marken, så efter 14 år, 1965, flyttades hela anläggningen till foten av Lundskullen och därmed var namnet Lundavallen givet. Omklädningsrum som fanns vid gamla planen kunde man flytta med, men det visade sig snart att detta var för litet och inte i ett skick som man vill bjuda idrottsutövarna på.

 

Det skulle dock dröja ända till 1982 innan man fick ett nytt ändamålsenligt klubbhus med fyra omklädningsrum, två duschrum, domarutrymmen, bastu och en cafeteria. Stommen till det hela var barackerna där arbetarna från vägbygget Mariannelund-Toverum hade huserat. Själva barackerna fick man av Vimmerby Kommun, och med flytten fick man hjälp av olika företag i bygden.

 

Nu påbörjades ett  mycket stort eget arbete för att få barackerna lämpliga som klubbhus. Man hade ju så att säga kapat av den långa baracken på några ställen för att kunna transportera den till Frödinge. Grunden var redan lagd av medlemmar i föreningen och hela äventyret gick smidigt. Baracken var sliten och i ganska dåligt skick, men efter ett fantastiskt fint arbete av föreningens medlemmar kunde det nya klubbhuset invigas den förste Augusti 1982. Ett hundratal medlemmar hade tecknat sig för att arbeta vardera tio timmar i en första omgång. Detta räckte dock inte till, ty baracken var som sagt inte i bästa skick, och i stort sett kunde man bara använda ytterskalet. Man kan nog konstatera att kommunen med sina 75 000 kr i anslag kom undan mycket billigt, tack vare det enorma egna arbetet som utfördes av medlemmarna. Summa arbetstimmar uppgick slutligen till 2000.