Avgifter i Frödinge Brantestad Sportklubb

Medlemsavgift i FBSK för enskild medlem: 150 kr

Medlemsavgift Familje: 400 kr (barn upp till 16 år)

 

Eftersom man som aktiv i Frödinge/Brantestad regelbundet utnyttjar klubbens resurser ska alla aktiva medlemmar utöver medlemsavgiften betala en träningsavgift på 450 kr per år. En familj som är medlemmar och har fler än en aktiv medlem i familjen betalar 450 kr för den som är äldst, sedan 350 kr/st för övriga aktiva.

 

Pengarna betalas in på Bankgiro 5133-3359

Om man är en aktiv medlem skriver man sitt namn, lagnamn samt "medlems- och träningsavgift 2023" när man betalar, den totala summan ska alltså då vara 600 kr. Är man en icke aktiv medlem skriver man sitt namn och medlemsavgift 2022.