Projektbeskrivning

 

Under fem års tid har en arbetsgrupp inom FBSK jobbat med att ta fram underlag för att bygga nya omklädningsrum till föreningens verksamhet. Det ska bestå av fem stycken omklädningsrum, bastu samt en kiosk. I den befintliga källaren ska det bli ett gym och samlingslokaler för olika aktiviteter. Efter mycket spånande och många förslag så kom vi fram till att bygga ihop med bygdegården. Tanken var att FBSK skulle ta över bygdegården men så kommer det inte att bli. Det kommer finnas två föreningar, bygdegårdsföreningen tar hand om bygdegården och FBSK har ju sedan tidigare sin verksamhet. Däremot kommer föreningarna att samarbeta mer än vad de gör idag, FBSK kommer att hyra hela källaren för sin och annan verksamhet. Vi kommer även att hyra C-salen som kombinerad klubblokal/samlingslokal.

Vi har tagit in offerter från tre byggföretag och valt ett av dem och det företaget har helentreprenad. Vi kommer med ideella arbetstimmar hjälpa till med att sätta väv, måla, gräva med mera för att hålla nere kostnaderna. Vi kommer alltså bygga på gaveln mot Lundavallen och göra en fin slänt ner mot de gamla lokalerna som senare kommer att rivas. Vi har haft ett första möte med entreprenörerna och diskuterat hur vi ska lägga upp arbetet. Vi har fått bygglov och gjort en brandavsyning så det som väntar nu är ett startmöte med kommunen, byggföretaget och den kontrollansvarige. När vi har haft det mötet är det dags att sätta igång med markarbetet till plattan. Det beräknas starta i September och vara klart en månad senare då plattan ska gjutas, sedan ska den härda för i November kommer betongväggarna och sedan rullar det på. Förhoppningen är att det ska vara klart till det att vårsäsongen startar.

 

Som alla säkert förstår så kan inte bara vi inom FBSK ställa upp med ideella timmar, det här är något som vi i Frödinge gemensamt måste hjälpas åt med. Man kan redan nu sätta upp sig på timmar så det sedan flyter på med vävsättningen, målning med mera. Det kommer ju vara viktigt att arbetet flyter så exempelvis elektrikerna kan göra sitt jobb när det är dags.

 

Ekonomi

 

Detta är ju naturligtvis ett väldigt stort projekt för en sådan liten förening som FBSK, jag tror inte det finns någon förening här omkring som haft ett så stort projekt på ideell bas i modern tid. Vi har sökt, och fått, pengar från Allmänna Arvsfonden, Smålandsidrotten, och Vimmerby Kommun samt lite egna medel. Eftersom läget är som det är i kommunen halverade de bidraget som vi sökt vilket gjort kalkylen väldigt tajt. Vi har verkligen ansträngt oss för att hitta billiga och bra lösningar, allt för att hålla nere kostnaderna. Vi har sedan starten strävat efter att inte behöva låna en enda krona till byggnationen, det återstår att se om vi lyckas. Kostanden för byggnationen är beräknad till 3.3 miljoner, den summan har vi idag. Men om den i slutändan räcker återstår att se.

 

FBSK/Bygdegårdsföreningen

 

Tanken är som sagt att föreningarna ska samarbeta mer än de gjort förut. Vi ska försöka hålla nere kostnaderna på de fasta utgifterna som exempelvis värme, vatten med mera, att bara ha en fast anslutningsavgift för två föreningar gör även det det mer ekonomiskt att bygga ihop med bygdegården. Det finns en grupp med representanter från bägge föreningarna som håller på att ta fram en handlingsplan på hur detta ska fungera. Vi har på de senaste mötena bland annat tagit fram ett förslag på ett nyttjanderättsavtal på marken som vi ska bygga på och som sträcker sig ner mot Lundavallen. En annan viktig fråga är det här med vaktmästare, från den förste September står FBSK utan vaktmästare. Optimalt vore att ha en och samma vaktmästare för bygdegården och för nybygget.

Vi har fyra år på oss innan Arvsfonden kommer och besöker oss för att se hur vi spenderat deras pengar, vi hoppas ju självklart att fler föreningar och människor vill vara med i gemenskapen och göra något riktigt bra av det här. Under hösten/vintern ska vi ha ett stormöte för ortsbefolkning, företag och andra föreningar för att informera samt diskutera.

 

Har du några funderingar så får du gärna höra av dig till någon i respektive förening.

 

Thomas Blomberg
Frödinge/Brantestad SK
2016-08-25